Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkania

#
27-06-2017 - Spotkania
W dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czeslaw Siekierski spotkał się z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Zasobów Wodnych Australii Panem Hon Barnaby Joyce'em. Tematem spotkania była głównie negocjowana między Unią Europejską Umowa o Wolnym Handlu z Australią. Pan Premier, który sam jest farmerem podkreślał znaczenie wolnego handlu dla dobrobytu naszych społeczeństw oraz wskazywał na zagrożenia związane z rosnącym protekcjonizmem na świecie. Ze swej strony, poseł Siekierski m.in. przedstawił charakterystykę europejskiego rolnictwa, w tym jego duże zróżnicowanie. Ponadto, podniósł również główne obawy europejskich rolników związane z liberalizacją handlu.
#
14-05-2017 - Spotkania
W dniu 14 maja europoseł Czesław Siekierski uczestniczył w Legnicy w obchodach Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr, Zamek Piastowski w Legnicy oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”. Wydarzenie miało na celu uhonorowanie pamięci wszystkich przybyłych na Ziemie Odzyskane oraz przypomnieć o walce o te Ziemie żołnierzy z I i II Armii Wojska Polskiego. Z tej okazji poseł Siekierski wygłosił okolicznościowe wystąpienie oraz spotkał się z liderami osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.