Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Kilka słów o mnie

KILKA SŁÓW O MNIE 

Urodziłem się 8 października 1952 roku w Stopnicy (powiat Busko Zdrój). Wychowałem się w rodzinie o tradycjach ludowych we wsi Pieczonogi (powiat Staszów). Ojciec – żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz ruchu ludowego i organizacji spółdzielczych. Wraz z rodzicami prowadziłem gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha. 

EDUKACJA I PRACA NAUKOWA 

W 1971 roku ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, a w 1976 roku Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym samym roku zostałem asystentem na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, z którym jako pracownik naukowy jestem związany do chwili obecnej. Doktorat obroniłem w 1986 roku, a obecnie mam na ukończeniu pracę habilitacyjną. Moja aktywność na polu naukowym jest związana z ekonomiką i organizacją rolnictwa, zarządzaniem, sprawami integracji europejskiej i rozwojem obszarów wiejskich. Jestem autorem około osiemdziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. 


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNAZAWODOWA I POLITYCZNA

W czasie studiów byłem działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej i organizacji studenckich (ZSP i SZSP). Od 1971 roku jestem związany z ruchem ludowym. W 1981 roku zostałem Kierownikiem Wydziału Organizacyjnego NK ZSL w okresie prezesury prof. Stefana Ignara. Z funkcji tej zostałem odwołany w styczniu 1982 roku tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Powróciłem do pracy naukowej na SGGW. W 1993 roku wygrałem konkurs jako jeden z dwudziestu sześciu kandydatów na Dyrektora FAPA – Fundacji Pomocy Programów dla Rolnictwa. Funkcję tę pełniłem do 1998 roku koordynując wykorzystanie środków Phare (stan wykorzystania środków był na poziomie niemal stu procent), co miało wkład w działania zmierzające do przygotowania polskiej wsi i rolnictwa do integracji z Unią Europejską. Od 1997 do 2004 roku byłem posłem na Sejm RP III i IV kadencji, a w latach 2001 – 2003 pełniłem funkcję Sekretarza Stanu, pierwszego zastępcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wicepremiera Jarosława Kalinowskiego. W kwietniu 2003 roku zostałem Obserwatorem Sejmu RP w Parlamencie Europejskim z ramienia klubu parlamentarnego PSL. 

W czerwcu 2004 roku zostałem wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym obejmującym województwo małopolskie i świętokrzyskie z listy PSL. Otrzymałem 21 778 głosów. Po raz drugi mieszkańcy świętokrzyskiego i małopolski wybrali mnie w 2009 roku. W wyborach w 2014 roku ponownie uzyskałem mandat eurodeputowanego.

W Parlamencie Europejskim zasiadam we frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Jestem Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w poprzedniej kadencji pełniłem funkcję I Wiceprzewodniczącego. Jestem członkiem Konferencji Przewodniczących Komisji oraz Delegacji do spraw stosunków z Kanadą.

Moja żona Elżbieta jest pracownikiem instytucji finansowej, a córka Izabela pracownikiem naukowym. Mam troje wnuków: Alę, Natalkę i Adasia.

Czesław Siekierski