Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Zasobów Wodnych Australii

27-06-2017 - Spotkania
W dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czeslaw Siekierski spotkał się z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Zasobów Wodnych Australii Panem Hon Barnaby Joyce'em.

Tematem spotkania była głównie negocjowana między Unią Europejską Umowa o Wolnym Handlu z Australią. Pan Premier, który sam jest farmerem podkreślał znaczenie wolnego handlu dla dobrobytu naszych społeczeństw oraz wskazywał na zagrożenia związane z rosnącym protekcjonizmem na świecie. Ze swej strony, poseł Siekierski m.in. przedstawił charakterystykę europejskiego rolnictwa,  w tym jego duże zróżnicowanie. Ponadto, podniósł również główne obawy europejskich rolników związane z liberalizacją handlu.
Podziel się wiadomością na: