Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce
W dniach 1-2 marca Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce.
#
Od czwartku do piątku Grupa Europejskiej Partii Ludowej obradowała w Warszawie nt. polityki spójności i bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczył także Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski.
#
01-03-2019 - Działalność w PE
Z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, europosła Czesława Siekierskiego, 1 marca b.r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyła się konferencja, której gościem specjalnym był Komisarz UE ds. Rolnictwa Phil Hogan.
13-02-2019 - Działalność w PE
W przyjętym w 2005 r. rozporządzeniu przyjęliśmy zasadę, że należy unikać zranień i wszelkiego niepotrzebnego cierpienia zwierząt w trakcie transportu. Myślę, że jest to dobry kompromis pomiędzy wymogami dobrostanu zwierząt a praktyką hodowli.
12-02-2019 - Działalność w PE
W 2017 r. Komisja Europejska z trzyletnim opóźnieniem przedstawiła raport z implementacji dyrektywy w sprawie zrównoważonego wykorzystania pestycydów uchwalonej w 2009 r. z myślą o zmniejszeniu zagrożenia ze strony pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W tym celu dyrektywa przewiduje m.in. tzw. zintegrowane metody walki ze szkodnikami (Integrated Pest Menagement) oraz promowanie niechemicznych odpowiedników dla istniejących substancji.
11-02-2019 - Działalność w PE
Unia ustanowiła na początku lat 90. przepisy mające na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt w Unii oraz ich naturalnych ekosystemów. Chodzi tutaj m.in. o dyrektywę ptasią i siedliskową,