Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkania

#
07-07-2016 - Spotkania
Przed chwilą debatowaliśmy o barierach pozataryfowych dla eksporterów żywności na rynku wewnętrznym, które podważają zasady działania jednolitego rynku europejskiego, a w szczególności wolny przepływ towarów.
#
06-07-2016 - Spotkania
​Dobrze się stało, że Parlament przygotował swoje stanowisko w sprawie przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych przed publikacją wniosku Komisji. Daje to nadzieję na wpłynięcie na kształt projektu przeglądu, który powinien pojawić się jesienią.
#
06-07-2016 - Spotkania
​Przyjęliśmy rezolucję w sprawie strategicznych priorytetów programu prac Komisji na 2017 r.