Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkania

#
13-09-2016 - Spotkania
​W ramach Prezydencji Słowacji w Radzie UE, 13 września 2016 miała miejsce w Bratysławie Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa państw członkowskich Unii. Tematem przewodnim były kwestie związane z występowaniem oraz zwalczaniem nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności oraz wzmocnienie pozycji rolników w ramach tego łańcucha. W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego głos zabrał jej Przewodniczący, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.
#
05-09-2016 - Spotkania
20 lat po pierwszej konferencji w irlandzkim Cork w 1996 r., na której przyjęto deklarację wzywającą do nadania większej roli kwestii rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR, w tym samym mieście miała miejsce w dn. 5-6 września b.r. konferencja Cork 2.0. Jej celem był przegląd i aktualizacja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników reprezentujących główne instytucje unijne, rządy wszystkich 28 krajów członkowskich oraz obserwatorzy z krajów trzecich, w tym z USA i z Chin.
#
30-08-2016 - Spotkania
Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego 30 sierpnia 2016 posłowie przyjęli w głosowaniu projekt opinii AGRI do budżetu ogólnego UE na rok budżetowy 2017.