Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkania

#
15-09-2016 - Spotkania
​Szacuje się, że obecnie nawet blisko jedna czwarta unijnej populacji, jest zagrożona w różnym stopniu ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ta wyjątkowo trudna sytuacja, która cechuje się między innymi utrzymującą się wysoką liczbą osób bez pracy, wymaga przyjęcia środków w celu zachęcenia państw członkowskich do pomocy osobom bezrobotnym oraz najmniej zarabiającym.
14-09-2016 - Spotkania
Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. Polski "Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej"
#
13-09-2016 - Spotkania
​W dobie ciągłej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i związanych z tym ograniczeń budżetowych, a także z uwagi na coraz silniejszą światową konkurencję ze strony takich krajów jak USA, Chiny czy Korea Południowa decydujące znaczenie dla UE ma stałe zwiększanie zdolności innowacyjnych.
#
13-09-2016 - Spotkania
​Małe i średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla gospodarki regionów UE zarówno pod względem zatrudnienia, jak i konkurencyjności. Dlatego należy docenić fakt, ze w okresie 2007–2013 w ramach polityki spójności na wsparcie dla przedsiębiorstw, głównie MŚP, przeznaczono 70 mld EUR, natomiast celem na lata 2014–2020 jest podwojenie tej kwoty, do czego ma się przyczynić większe wykorzystanie różnych instrumentów finansowych.