Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkania

#
14-12-2016 - Spotkania
Produkcja rolnicza to specyficzny dział gospodarki, mający do czynienia z żywymi organizmami roślin i zwierząt oraz uzależniony w dużym stopniu od czynników naturalnych pozostających poza kontrolą rolników. W rezultacie mamy w niej do czynienia z bardzo dużą zmiennością cen, niewystępującą w innych sektorach, która ma negatywny wpływ nie tylko na bieżące dochody rolnicze ale też planowanie inwestycji i innowacji w gospodarstwach. Dodatkowo, w ostatnim czasie obserwuje się rosnący wpływ na rolnictwo uwarunkowań zewnętrznych, takich jak np. negocjowane umowy handlowe czy decyzje polityczne typu sankcje i embarga.
#
10-10-2016 - Spotkania
W trakcie konferencji referaty wygłosili m.in.: dr Janusz Gmitruk, dr inż. Zbigniew Zaborowski, mgr Przemysław Bednarczyk, dr hab. Jerzy Mazurek, prof. dr hab. Piotr Matusak.