Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkania

#
15-02-2017 - Spotkania
Należy ciągle dbać o jakość dialogu między państwami członkowskimi UE oraz wymianę informacji w ramach stosownych instrumentów, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
#
15-02-2017 - Spotkania
Państwa członkowskie UE mają swobodę w wyborze swojego miksu energetycznego, aby miały możliwość decydowania się na możliwie najbardziej optymalne rozwiązania w zależności od swoich specyficznych uwarunkowań.