Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji na rynku mleczarskim

12-03-2018 - Działalność w PE
W drugiej połowie 2016 i w 2017 r. nastąpiło wyraźne odbicie cen mleka i masła w UE, co pozwoliło naszym producentom na częsciowe odrobienie strat będących rezultatem kryzysu nadpodaży z lat 2015-2016. Niemniej jednak w ostatnch miesiącach ceny zbytu produktów mleczarskich znów spadają i są już średnio o ok. 15-30% niższe niż przed rokiem.
 
Szczególnie trudna sytuacja panuje na rynku odtłuszczonego mleka w proszku, gdzie spadki są jeszcze większe. Producenci jako przyczynę tego stanu rzeczu wskazują brak działań Komisji w sprawie zagospodarowania zgromadzonych w czasach kryzysu ponad 350 tys. ton OMP pochodzących ze skupu interwecnyjnego. Dodatkowe ich rozgorycznie wywała ostatnia aukcja OMP, na której sprzedano ok. 2 tys. ton po cenie znacząco niższej niż cena interwencyjna, co przez producentów zostało wręcz określane jako "dumping". W rezultacie handlowcy oferują obecnie rolnikom ceny zbliżone do ceny z ostatniej aukcji.
 
Mając na uwadzę przedstawioną powyżej pogarszającą się sytuację na rynku mleka, która grozi ponownym kryzysem w sekotrze mleczrskim zwracamy się do Komisji z następującym zapytaniem:
 
- Jakie działania podejmuje Komisja, aby zagospodarować zgromadzone w drodze interwecnji zapasy OMP, bez dalszego zaburzania sytuacji na rynku? 
 
- Jak Komisja zamierza w przyszłości przeciwdziałać wystąpieniu podobnej sytuacji?
 
- Czy Komisja mogłaby przedstawić analizę bieżacej sytuacji na rynku mleczarskim w UE oraz informację na temat planowanych działań w tym obszarze?

ZOBACZ FORMULARZ
Podziel się wiadomością na: