Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w związku z przyjęciem dyrektywy UE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności

11-03-2019 - Działalność w PE
Po wielu latach pracy Komisji Rolnictwa wreszcie możemy ogłosić, że mamy europejskie ramy prawne służące zwalczaniu nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności. Chciałbym podziękować komisarzowi Hoganowi za jego propozycję dyrektywy oraz sprawozdawcy za jego pracę, która pozwoliła na wyjątkowo sprawne wypracowanie porozumienia.
 
Słabość rolnictwa łańcuchu dostaw żywności wynika nie tylko z faktu, że handel i przetwórstwo narzucają rolnikom swoje warunki współpracy, w tym szczególnie warunki cenowe ale także z tego, że sektor rolny ma dyktowane sztywne warunki przez producentów i dostawców środków produkcji, którzy w coraz większym stopniu się monopolizują. Wynika to m.in. ze zwiększonej technologicznej złożoności maszyn i urządzeń, jak też zaawansowanych środków ochrony roślin czy nawozów. Pomimo panującego przekonania o funkcjonowaniu wolnego rynku, to rolnik zarówno ze strony odbiorców jego produktów i dostawców środków produkcji ma narzucone warunki, które ograniczają jego dochodowość. Wynika to głównie z braku równowagi w sile pomiędzy rolnikami a dostawcami środków produkcji z jednej strony, i odbiorcami produktów rolnych z drugiej strony.
 
Kolejnym problemem jest duże rozdrobnienie producentów rolnych. Szacuje się, że tylko niecałe 10% gospodarstw ma możliwości konkurowania wielkością ekonomiczną na rynku. Stąd tak ważne dla poprawy pozycji rynkowej jest łączenie się producentów rolnych za pośrednictwem organizacji producentów i spółdzielni. Duża liczba gospodarstw małych nie ułatwia procesów powstawania zorganizowanych struktur gospodarczych, takich jak choćby wspomnianych grup producenckich.
 
O pozycji rolników w łańcuchu dostaw decydują również różne nieprzewidziane sytuacje klęskowe, które zniekształcają rynek i wymagają interwencji, ale także polityczne typu embargo rosyjskie.
 
Na koniec chciałbym podnieść problem potrzeby dialogu gospodarczego uczestników łańcucha żywnościowego. Wydaje się, że przedstawiciele sektorów rolnictwa, przetwórstwa i handlu częściej rozmawiają za pośrednictwem mediów niż bezpośrednio. Myślę, że to zadanie powinno spoczywać na Komisji Europejskiej a także Parlamencie.
 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, dzięki którym możliwe było wypracowanie tej bardzo ważnej dla rolników dyrektywy.
Podziel się wiadomością na: