Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w temacie ubóstwa dzieci

14-06-2017 - Działalność w PE
Jednym z celów unijnej strategii „Europa 2020” jest zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem o co najmniej 20 mln do roku 2020. Rzadko jednak w tym kontekście mówi się o konkretnych grupach ludzi, nad którymi trzeba się pochylić w sposób szczególny. Ubóstwo dotykające dzieci stanowi nie tylko doraźny problem społeczny, ale czynnik rzutujący na całe ich życie oraz przyszłość ich rodzin.
 
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dzieci z gospodarstw domowych o niskiej intensywności pracy prawdopodobieństwo zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest o 56,7% wyższe. Niemniej jednak, zagrożenie ubóstwem dzieci utrzymuje się również w rodzinach o wysokiej intensywności pracy, m.in. w krajach takich jak Rumunia, Litwa, Portugalia, Hiszpania czy Grecja.
 
Ponadto, kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem niż mężczyźni, a zwalczanie ubóstwa wśród kobiet ma również zasadnicze znaczenie w wysiłkach na rzecz ograniczenia ubóstwa wśród dzieci. Coraz więcej jest dzieci cierpiących z powodu niedożywienia, co prowadzi do coraz częstszego pojawiania się chorób, które zostały w znacznym  stopniu  wyeliminowanie w UE, takich jak chociażby krzywica. W niektórych krajach rośnie odsetek dzieci, których nie stać na spożywanie zalecanych ilości określonych produktów spożywczych.
Podziel się wiadomością na: