Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie stanu relacji UE-Chiny

12-09-2018 - Działalność w PE
Na ostatnim szczycie UE-Chiny, który odbył się w 2017 r. doszło do zacieśnienia dwustronnego partnerstwa strategicznego, przed którym otwiera się nowy etap, m.in. w świetle protekcjonistycznych tendencji w Stanach Zjednoczonych.
 
Istnieje jeszcze wiele obszarów, w których moglibyśmy pogłębić współpracę, tj. w zakresie badań naukowych czy walki ze zmianami klimatu.
 
Jako członek Komisji Rolnictwa z zadowoleniem przyjąłem informację o przyjęciu przez Chiny planu działań w sprawie przeciwdziałania oporności na antybiotyki. Ważna jest dalsza współpraca na tym polu, zwłaszcza, że Chiny odpowiadają za połowę rocznej konsumpcji środków przeciwdrobnoustrojowych na świcie, a Unia Europejska ma w tym zakresie już spore doświadczenia.
 
Z punktu widzenia działań Unii na rzecz promocji swoich standardów w handlu międzynarodowym, należy również zwrócić uwagę na postępy poczynione przez Chiny, jeśli chodzi o poprawę norm bezpieczeństwa żywności, które są kluczowymi aspektami ochrony konsumentów w Chinach i zapobiegania fałszowaniu żywności.
 
Chiny są drugim, co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE jest największym partnerem handlowym Chin. Równocześnie ciągle rosną obroty handlowe między obydwoma partnerami. Należy jednak zwrócić uwagę na wciąż negatywny dla UE bilans wymiany towarów, co poruszył również poseł sprawozdawca.
Podziel się wiadomością na: