Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie propagowania internetu w społecznościach lokalnych

12-09-2017 - Działalność w PE
Inicjatywa „WiFi4EU” jest słusznym projektem pozwalającym na realizację zasady powszechnego dostępu obywateli europejskich do korzyści wynikających ze społeczeństwa informacyjnego. Zagwarantowanie bezpłatnego oraz nieograniczonego dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej, bez względu na miejsce zamieszkania oraz wysokość osiąganych dochodów, jest sposobem na zniwelowanie istniejących różnic w zakresie dostępu do technologii informacyjnych. Mimo dość dobrze rozwiniętej infrastruktury teleinformatycznej w dużych miastach, dostęp do Internetu bezprzewodowego w mniejszych miejscowościach pozostawia wiele do życzenia. Zapewnienie takiego dostępu w parkach, bibliotekach, szpitalach czy innych ośrodkach życia publicznego, wpłynie pozytywnie na standard życia w społecznościach lokalnych. Inicjatywa ta wyraźnie przyczynia się do rozwoju europejskiego społeczeństwa informatycznego, zarówno w miejskich jak i wiejskich ośrodkach społecznych, a co za tym idzie tworzy nowe możliwości dla obywateli europejskich. Bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego ułatwi użytkownikom dostęp do usług publicznych, informacji oraz nowoczesnych technologii.  Projekt „WiFi4EU” jest kolejnym krokiem w stronę zintegrowanej oraz nowoczesnej Europy oraz dowodem na to, że UE działa w interesie swoich obywateli.
Podziel się wiadomością na: