Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie programu na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

10-12-2018 - Działalność w PE
Program LIFE podejmuje wyjątkowo ważne sprawy dla działań na rzecz środowiska i klimatu. Działania w tym zakresie powinny być spójne z innymi funduszami i politykami. Wspólna Polityka Rolna czyni bardzo dużo na rzecz środowiska i przeciwdziała zmianom klimatycznym, jeśli przestrzega się dobrych zasad i praktyk rolniczych, ale także należy pamiętać, że rolnictwo może negatywnie oddziaływać na środowisko i zmiany klimatyczne, jeśli jest ono prowadzone nieracjonalne gdy stosuje się za dużo środków chemicznych i jest tak zwany wysoki poziom intensywności i uprzemysłowienia.
 
Często nie docenia się w tym zakresie rolnictwa, wini się tylko te słabsze strony rolnictwa, które są w zdecydowanej mniejszości a nie docenia się rolnictwa w zakresie tego co czyni w zakresie wytwarzani dóbr publicznych i zapewnia powszechny dostęp do artykułów żywnościowych po przystępnych cenach.
 
Reasumując, potrzebna jest większa koordynacja polityki energetycznej, klimatycznej, rolnej i środowiskowej i działania UE idą w tym zakresie.
Podziel się wiadomością na: