Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu do UE

12-09-2017 - Działalność w PE
Bezpieczeństwo energetyczne jest niezwykle ważne dla dalszego rozwoju zjednoczonej Europy. Ewentualne przerwanie dostaw ważnego surowca jakim jest gaz ziemny do jednego lub więcej krajów UE jest groźne dla gospodarek tych krajów, o czym mogliśmy się niejednokrotnie przekonać w przeszłości. 
Już w 2010 roku Parlament Europejski, w kontekście kryzysu gazowego z lat 2006 i 2009 przyjął „Rozporządzenie 994/2010 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE”. To był bardzo ważny dokument, w którym wyraziliśmy potrzebę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami gazowymi, państwami członkowskimi i Komisją Europejską, by bezpieczeństwo energetyczne w UE stało się faktem. To rozporządzenie stanowiło kamień milowy w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ale w dłuższej perspektywie czasowej okazało się niewystarczające.
Z tego względu bardzo pozytywnie oceniam sprawozdanie autorstwa Jerzego Buzka, które jest merytoryczną i przemyślaną odpowiedzią PE na potrzebę nowelizacji przepisów w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Podejście regionalne i korytarze awaryjne połączone z lepszą wymianą informacji to tylko niektóre z głównych postulatów zaprezentowanego sprawozdania. Na uwagę zasługuje również długo oczekiwana realizacja koncepcji wspólnych zakupów gazu ziemnego, co z pewnością przyczyni się do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej poszczególnych państw i firm.
Podziel się wiadomością na: