Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

12-02-2019 - Działalność w PE

W 2017 r. Komisja Europejska z trzyletnim opóźnieniem przedstawiła raport z implementacji dyrektywy w sprawie zrównoważonego wykorzystania pestycydów uchwalonej w 2009 r. z myślą o zmniejszeniu zagrożenia ze strony pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W tym celu dyrektywa przewiduje m.in. tzw. zintegrowane metody walki ze szkodnikami (Integrated Pest Menagement) oraz promowanie niechemicznych odpowiedników dla istniejących substancji. 

Mimo, że sprawozdanie, nad którym dziś debatujemy w dużej mierze trafnie wskazuje na istniejące braki w implementacji wspomnianej dyrektywy, to jednak wydaje się, że, przynajmniej w niektórych miejscach przyjmuje ono zbyt radykalny wydźwięk. Pada w nim wiele politycznie nośnych określeń, które jednakże nie uwzględniają choćby specyfiki pracy w rolnictwie. Sektor rolny obwiniany jest m.in. za zatruwanie środowiska wodnego, przy czym nie bierze się pod uwagę faktu, że rolnicy nie mają obecnie realnych alternatyw dla dostępnych na rynku środków ochrony roślin, a bez nich nie mogą być pewni plonów, a przez to i swoich dochodów. Nie jest również uzasadnione żądanie nałożenia dodatkowych obciążeń na rolników w ramach WPR, gdy równocześnie znacząco obcina się jej budżet, a młodych chętnych do pracy w rolnictwie ciągle ubywa. 

Kwestia wykorzystywania pestycydów w rolnictwie jest od lat przedmiotem gorącej debaty publicznej. Nie można jednak w bezpośredni sposób przeciwstawiać kwestii zdrowotnych i środowiskowych oraz pracy rolnika. Jak już wspomniałem rolnik produkuje żywność najlepszymi dostępnymi sposobami, bo przecież on również jest konsumentem i styka się z naturą na co dzień. Dlatego moim zdaniem kluczowym wyzwaniem jest podjęcie wspólnie ze światem nauki i producentami środków ochrony roślin działań na rzecz zapewnienia dostępności alternatywnych preparatów ochrony roślin dla rolnictwa, w przystępnej cenie, aby nie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w Unii.  

Podziel się wiadomością na: