Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027

02-05-2018 - Działalność w PE
Ta propozycja wieloletnich ram finansowych jest szczególna. Po pierwsze chodzi głównie o lukę finansową po brexicie. Po drugie pojawiły się nowe potrzeby i nowe wyzwania. Czy zatem filozofia oszczędności, czy formuła w miarę proporcjonalnych cięć wydaje się właściwa? 
W sytuacji po pierwsze tak pogarszających się dochodów rolników, które wynoszą około 50% dochodów innych grup zawodowych, z czego połowę stanowią środki unijne. Po drugie braku młodych rolników i starzenia się wsi. Po trzecie braku stabilizacji dochodowej i rynkowej. Po czwarte uciążliwości pracy w rolnictwie. Po piąte niższego poziomu życia, gorszej infrastruktury technicznej, społecznej, gorszego dostępu do usług na obszarach wiejskich.
Śmiem więc twierdzić, że obniżenie środków na WPR na lata 2021-2027 w takiej sytuacji jest niesprawiedliwe. Doprowadzi to wiele gospodarstw rolnych w Europie do trudnej sytuacji. Tym bardziej, że w obecnej perspektywie środki na Wspólną Politykę Rolną zmniejszone były o 11,5%, to jest o ponad 40 mld euro. W takiej sytuacji wnioskuję o podtrzymanie nakładów na Wspólną Politykę Rolną na dotychczasowym poziomie.
Podziel się wiadomością na: