Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży w państwach członkowskich UE

18-01-2018 - Działalność w PE
Wydarzenia ostatnich lat, takie jak kryzys finansowy i gospodarczy czy też innego rodzaju zawirowania na rynku powodowane również w coraz większym stopniu czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od działań UE, doprowadziły do wzrostu stopy bezrobocia młodzieży z 15 % do 24% w okresie 2008-2013 przy występowaniu istotnych różnic między państwami członkowskimi. Należy mieć na uwadze, że długie okresy bezrobocia młodzieży mogą skutkować marginalizacją i wykluczeniem ludzi młodych ze społeczeństwa oraz wzrostem poczucie izolacji, co może rzutować na całe ich życie.
Należy dbać o usprawnienie przejście od kształcenia do zatrudnienia, gdyż podjęcie pierwszej pracy ma również efekt psychologiczny, motywuje ludzi młodych, umożliwia nieprzerwany rozwój umiejętności osobistych i zawodowych. Dlatego też konieczne jest przeciwdziałanie sytuacjom przedłużającego się okresu bezrobocia, które mogą ten naturalny i korzystny proces zaburzać. Przedłużające się okresy bezrobocia mogą doprowadzić do tego, że osoby te utracą część swojej motywacji i umiejętności. Stanowi to nie tylko osobistą tragedię, ale również sygnał, że konieczne jest zastanowienie nad sposobami wykorzystania potencjału inwestycji publicznych i prywatnych.
W roku 2013 r. Unia ustanowiła gwarancję dla młodzieży, na podstawie której państwa członkowskie zobowiązują się do zapewnienia młodym ludziom dobrej oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego. 
Podziel się wiadomością na: