Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

14-06-2017 - Działalność w PE
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu potrzeb inwestycyjnych i rynkowych UE, zwracając szczególną uwagę na wymogi finansowania projektów obarczonych dużym ryzykiem. Liczne inwestycje z EFIS przyczyniły się do zwiększenia dostępu do finansowania i uruchomienia kapitału prywatnego. Jest to bardzo ważna cecha tych projektów i należy dążyć do dalszego udoskonalania procesu podejmowania decyzji dotyczących wyboru przedsięwzięć. Należy również ponownie przyjrzeć się funkcjonowaniu platform inwestycyjnych oraz zastanowić się nad możliwością ich usprawnienia.
 
Wybór operacji finansowych EFIS oraz proces zarządzania projektami powinny być przejrzystsze i opierać się na określonych kryteriach i od samego początku angażować zainteresowane podmioty na szczeblu lokalnym i regionalnym. Należy również w większym stopniu zaangażować władze lokalne i regionalne w dobór projektów, które mają dla nich bezpośrednie znaczenie. Ponadto, należy promować wśród lokalnych i regionalnych władz korzyści płynące z inwestycji EFIS.
 
Należy monitorować skutki tych strategii i projektów aby stymulować zatrudnienie i trwały wzrost gospodarczy. Należy również obserwować wpływ efektów już ukończonych lub realizowanych inwestycji oraz ich komplementarność z innymi programami UE.
 
Ponadto, potrzebna jest większa równowaga geograficzna w dystrybucji środków z EFIS pomiędzy poszczególne państwa i regiony Europy.
Podziel się wiadomością na: