Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie szkód powodowanych w działalności rolniczej przez dzikie zwierzęta

11-02-2019 - Działalność w PE

Unia ustanowiła na początku lat 90. przepisy mające na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt w Unii oraz ich naturalnych ekosystemów. Chodzi tutaj m.in. o dyrektywę ptasią i siedliskową, W rezultacie ich obowiązywania szereg gatunków zwierząt, które znalazły się na w Europie na progu wymarcia zaczęło się dynamicznie odbudowywać. Dotyczy to głównie dużych drapieżników, takich jak wilki, niedźwiedzie czy rysie . Początkowo poszkodowane były głównie regiony górskie i peryferyjne. Obecnie jednak problem jest coraz powszechniejszy - drapieżniki atakują inwentarz gospodarski, a nawet ludzi także na obszarach gęsto zaludnionych.

 
Szczególnie uciążliwe są wilki, które powodują coraz większe straty u hodowców zmuszając ich do zamykania stad i kosztownych inwestycji w zabezpieczenia. Jednakże największe straty powodują dziki niszczące uprawy na masową skalę. W obszarze akwakultury źródłem znaczących szkód są z kolei kormorany i wydry. 
 
Nie ulega wątpliwości, że polityka Unii w obszarze ochrony środowiska jest potrzebna i przynosi wymierne rezultaty. Jednakże konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które zapewnią równowagę między ochroną zagrożonych gatunków a działalnością rolniczą.
Podziel się wiadomością na: