Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie stosunków politycznych UE-Indie

13-09-2017 - Działalność w PE
Pogłębianie stosunków politycznych pomiędzy UE i Indiami oddziałuje pozytywnie na współpracę międzynarodową, która jest ważna z perspektywy zwalczania problemów globalnych takich jak terroryzm, ubóstwo czy nierówności społeczne. Należy zaznaczyć, że zatwierdzenie planu działania UE–Indie na okres do roku 2020, który notabene stanowi krok w kierunku intensyfikacji partnerstwa strategicznego w ciągu następnych lat, jest gwarantem ściślejszej współpracy z Indiami na licznych frontach, co natomiast wiąże się z wieloma wymiernymi korzyściami. Zawarcie kompleksowego porozumienia o wolnym handlu między UE i Indiami jest odpowiednim dopełnieniem aktualnych relacji oraz sposobem na poszerzenie możliwości handlowo–gospodarczych obu stron. Ścisła współpraca z Indiami pozwala również na skuteczniejsze działanie mające na celu wspierania przemian demokratycznych w państwach azjatyckich takich jak Sri Lanka, Malediwy czy Myanmar. Ważnym aspektem relacji UE i Indii jest przede wszystkim współdziałanie organów ścigania oraz wymiana informacji w ramach Europolu, co pozwala skutecznie zwalczać takie zjawiska jak terroryzm międzynarodowy czy przestępczość zorganizowana. Wskazane jest aby zarówno UE jak i Indie kontynuowały wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa jądrowego oraz zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Ponadto należy pochwalić Indię za poczynione wysiłki na rzecz ochrony praw człowieka, które przejawiają się w ochronie mniejszości religijnych i etnicznych oraz w walce z dyskryminacją
Podziel się wiadomością na: