Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie roli funduszy europejskich na obszarach wiejskich

18-05-2017 - Działalność w PE
Właściwe wykorzystanie funduszy dostępnych w ramach WPR i Polityki Spójności ma ogromne znaczenie dla żywotności i rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Wsparcie to jest szczególnie istotne na obszarach odizolowanych i borykających się z różnego rodzaju brakami, takimi jak niewystarczająca infrastruktura komunikacyjna, edukacyjna, zdrowotna, itd. Ponadto, trzeba mieć świadomość, że w przypadku wielu takich regionów, rolnictwo stanowi główne zajęcie lokalnej ludności i wymaga szczególnego rodzaju wsparcia.

Fundusze te mają potencjał mierzenia się z problemami, które wymagają znacznych nakładów i ciągłego działania, a nie jedynie realizacji pojedynczych, doraźnych, projektów. Chodzi tu, między innymi, o przeciwdziałanie skutkom i przyczynom stojącym za kryzysem w rolnictwie, stratami w dochodach, wzrostem niestabilności cen oraz inne zjawiska, przez które rynek opuszczają kolejne gospodarstwa, zwłaszcza te drobne. Sektor ten wymaga również dalszej restrukturyzacji, której celem powinno być wzmocnienie pozycji przetargowej rolników w łańcuchu dostaw, oraz promowanie i zwiększanie wydajnej produkcji, która jest również przyjazna dla środowiska.

Sektor rolnictwa wymaga wsparcia nie tylko ze strony obydwu filarów, ale także z Polityki Spójności, które powinny uwzględniać wielofunkcyjny charakter obszarów wiejskich, gdzie działalność rolnicza stanowi jedną z wielu forma aktywności zawodowej mieszkańców.

Warto również poświęcić więcej uwagi instrumentom finansowym, które w ramach WPR były dotychczas wykorzystywane w stosunkowo niewielkim zakresie.
Podziel się wiadomością na: