Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie przyszłości pszczelarstwa w UE

28-02-2018 - Działalność w PE
Pszczoły jako zapylacze mają istotne znaczenie dla rolnictwa i produkcji żywności. Ich liczebność i zdrowie ma bezpośredni wpływ na produktywność rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego dobrze, że w sprawozdaniu wzywamy do podjęcia kwestii zdrowia pszczół, których liczebność maleje. 
Pszczelarstwo to również ważny sektor i źródło dochodów dla mieszkańców wielu regionów ale produkcja miodu w niektórych miejscach spadła o niemal połowę, co wiąże się z tym, że mamy masowy import miodu z Chin czy z Ukrainy.
Konieczne jest także uszczelnienie przepisów z zakresu etykietowania, aby mieszanki były dobrze opisane, i aby przeciwdziałać podrabianiu miodu. Potrzeba większej kontroli kanałów przywozu miodu do UE i wspierania małych producentów przez ułatwianie im tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.
Miód ma dobry wpływ na zdrowie ludzkie i warto promować jego spożycie i wspierać pszczelarzy. W ramach nowej WPR należy zapewnić pszczelarstwu odpowiedni poziom wsparcia.
Dzisiaj EFSA opublikował swój długo oczekiwany raport w sprawie wpływu neonikotynoidów na zdrowie pszczół. Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu tej kwestii powinno być pogłębienie dialogu między różnymi stronami, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w obrębie obecnego systemu, tzn. dalsze podnoszenie jakości stosowanych środków ochrony roślin, lepsze wybranie okresu, w jakim są one stosowane itp. Jeśli rolnicy mają to osiągnąć, muszą mieć pewną wiedzę. Równocześnie przemysł powinien zwiększyć swoje fundusze badawcze i opracować bardziej przyjazne dla środowiska środki ochrony roślin i walczyć z przypadkami ich podrabiania.
Powinniśmy być świadomi, że zakaz używania oficjalnych środków ochrony roślin doprowadzi do powstania czarnego rynku sprzedającego produkty o wątpliwej jakości i znacznie większej szkodliwości. W związku z tym narzucając dalsze ograniczenia, powinno się dawać rolnikom także pewne alternatywy. Jedynie dialog i zrozumienie mogą pomóc nam w budowie zrównoważonego rolnictwa.
Podziel się wiadomością na: