Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie

15-01-2019 - Działalność w PE
Unia Europejska zawsze wyraźnie i jednoznacznie opowiadała się za obroną i poszanowaniem wolności myśli, sumienia i religii poprzez liczne inicjatywy, w tym działania mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ochrony praw osób wierzących i niewierzących. Szczególnie wrażliwe i mniej liczne grupy wyznaniowe mogą stać się ofiarami dyskryminacji na tle religijnym, dlatego prowadzenie dialogu mającego na celu zwiększanie wrażliwości społecznej oraz zrozumienia między poszczególnymi grupami wyznaniowymi jak i poszukiwanie pokojowych rozwiązań dla konfliktów, jest tak istotne. Propagowanie tego dialogu między kulturami i religiami stanowi priorytet Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na lata 2014–2020. Istnieją również inne programy UE, których celem jest poprawa sytuacji w zakresie wolności myśli, sumienia i religii, a sama UE na różnych forach podnosi kwestie ochrony wolności religii w ramach stosunków międzynarodowych.
 
Na uwagę zasługuje również rola specjalnego wysłannika ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE. Aby mógł on skutecznie realizować powierzone mu zadania, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego budżetu dla działań przewidzianych w jego mandacie oraz odpowiednie wsparcie merytoryczne, w szczególności obecnie, kiedy obserwujemy zwiększanie się zakresu jego działalności.
 
Przyjęte sprawozdanie jest szczególnie ważne dla chrześcijan. Szacuje się bowiem, że między 150 a 250 mln wyznawców Chrystusa na świecie doświadcza obecnie różnych form prześladowania ze względu na wyznawaną religię. 
Podziel się wiadomością na: