Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

16-05-2017 - Działalność w PE
Wśród marnowanych zasobów, szczególne miejsce zajmuje marnotrawstwo żywności, która poza swoją wartością ekonomiczną, ma przecież podstawowe znaczenie dla życia i zarazem zdrowia naszych obywateli. Szacuje się, że każdego roku marnuje się jedna trzecia wytwarzanej na świecie żywności a w samej tylko UE rocznie marnuje się około 88 mln ton żywności. Są to ogromne ilości, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że zjawisko głodu na świecie wcale nie zostało jeszcze wyeliminowane i w dalszym ciągu, obok ubóstwa, stanowi poważny problem w wielu krajach i przyczynę dramatów ludzkich.

Konieczne jest zatem promowanie dobrych praktyk mających na celu ograniczanie nadprodukcji, lepsze mechanizmy reagowania w nadzwyczajnych sytuacjach oraz programy pomagające w zagospodarowaniu resztek i odpadów biologicznych  w kontekście ich wykorzystaniu, chociażby jako biomasy w biogazowniach. W zależności od kategorii odpadów, mogą one również zawierać różnego rodzaju cenne surowce, które mogłyby być odzyskiwane i wykorzystywane w innych procesach produkcyjnych.
 
Należy również prowadzić kampanie informacyjne mające na celu uświadamianie ludziom zagadnień związanych z żywnością, skutkami jej marnowania, oraz wpływem właściwego sposobu odżywania się na zdrowie ludzkie. Warto również promować konsumpcję produktów lokalnych, wytwarzanych w najbliższym otoczeniu konsumenta.
Podziel się wiadomością na: