Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie podejścia UE do polityki zrównoważonego rozwoju

05-07-2017 - Działalność w PE
W wielu naszych dokumentach mówimy o potrzebie zrównoważonego rozwoju ale w sposób zbyt ogólny, nie przedstawiając konkretnych przykładów i propozycji działań w tym zakresie.
Taką sytuację mamy m.in. w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, a także w obszarze wytwarzania środków produkcji dla rolnictwa. Wzrost konkurencyjności na rynku światowym jest spowodowany uprzemysłowieniem, wzrostem skali produkcji, co prowadzi do wypadania mniejszych gospodarstw produkujących w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.
W ten sposób w Europie niszczy się europejski model rolnictwa, którym się szczycimy, że jest przyjazny dla środowiska i wytwarza produkty żywnościowe wysokiej jakości. Uprzemysłowione, intensywne rolnictwo daje wprawdzie lepsze efekty ekonomiczne, jest bardziej konkurencyjne, o czym wspomniałem, ale zużywa też więcej środków chemicznych.
Co więcej, koncentracja następuje także w obszarze wytwarzania środków chemicznych. Obserwujemy tam łączenie się już teraz ogromnych firm. Dominacja wielkich potentatów na rynku prowadzi do ograniczenia konkurencyjności również w obszarze wytwarzania nowych, bardziej bezpiecznych środków ochrony roślin, czy nawozów bardziej przyjaznych dla środowiska.
Podziel się wiadomością na: