Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie odporności jako strategicznego priorytetu w działaniach zewnętrznych Unii

31-05-2017 - Działalność w PE
Żyjemy w czasach nasilającej się globalizacji, która dotyka coraz większej liczby sektorów. Jest to proces, którego nie da się zatrzymać, należy jednak starać się go zrozumieć i kształtować, aby państwa członkowskie UE mogły odnaleźć się na konkurencyjnym rynku światowym. Wśród problemów nabierających coraz większego znaczenia oraz stanowiących poważne zagrożenie i czynnik ryzyka w kontekście właściwego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym również tych należących do sektora rolno-spożywczego, jest chociażby zmienność cen i różne przypadki nieuczciwej konkurencji.
 
Zwiększenie odporności w poszczególnych sektorach oraz w ujęciu bardziej ogólnym, wyrażanym w różnych politykach UE zasługuje zatem na poważne potraktowanie również w kontekście licznych zawartych oraz negocjowanych umów handlowych prowadzonych przez UE z różnymi państwami trzecimi lub grupami tych państw (CETA, TTIP, negocjacje z Japonią, krajami Mercosuru, etc.).
 
Wysiłki służb UE odpowiedzialnych za działania zewnętrzne UE powinny zatem skupiać się w sporej mierze na analizie zagrożeń występujących na szczeblu kraju i regionu oraz udoskonaleniu monitorowania wpływu czynników zewnętrznych, co umożliwi podjęcie we właściwym momencie odpowiednich działań. Aby usprawnić tego rodzaju działania i zwiększyć możliwości w zakresie zapobiegania kryzysom, przydatną inicjatywą byłoby również tworzenie międzynarodowych polityk i ustaleń w tym obszarze.
Podziel się wiadomością na: