Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dn. 23 lutego

23-02-2018 - Działalność w PE
1) Wśród tematów dyskutowanych na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej w kontekście przyszłego budżetu wieloletniego UE znalazła się też Wspólna Polityka Rolna.
 
2) WPR to 37% budżetu UE, jednakże w przeszłości udział ten był nawet dwa razy większy. Finansowane z niej dopłaty bezpośrednie stanowią aż 50% dochodów rolników, dochodów, które wynoszą tylko połowę dochodu innych grup zawodowych
 
3) Niskie dochody rolników są przyczyną braku młodych rolników. Sytuacja finansowa rolników bez WPR byłaby katastrofalna.
 
4) Pamiętajmy, że z WPR korzystają nie tylko rolnicy, ale wszyscy konsumenci, bo dzięki środkom WPR żywność jest tańsza i rośnie zakup środków produkcji, co poprawia też sytuację przemysłu maszynowego i chemicznego oraz handlu.
5) WPR zapewniła bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie powszechnego dostępu do żywności o odpowiedniej jakości i przystępnych cenach.
6) Rolnicy zapewniają społeczeństwu szereg dóbr publicznych w zakresie środowiska, kształtowania krajobrazu, za które nie są wynagradzani.
7) Taka sytuacja wymaga utrzymania finansowania WPR na niezmienionym poziomie.
Podziel się wiadomością na: