Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie decyzji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium

14-03-2018 - Działalność w PE
Rosnące tendencje protekcjonistyczne na świecie mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszych producentów. Żeby temu przeciwdziałać potrzeba uporządkowania procesów globalizacyjnych i liberalizacyjnych.  Droga do tego celu wiedzie przez przyjęcie pewnych zasad, reguł, dobrych praktyk na poziomie światowym. Do niedawna forum dla przyjmowania takich zasad była Światowa Organizacja Handlu – WTO, lecz stopniowo traci ona na znaczeniu, czego przykładem jest choćby fiasko grudniowych rozmów na Konferencji Ministerialnej w Buenos Aires. Niemałą rolę w tym demontowaniu WTO odgrywa administracja prezydenta Trumpa.
 
Protekcjonizm narusza zasady w handlu przyjęte między partnerami. Nie użyłem tu określenia "narusza zasady wolnego rynku", ponieważ są sytuacje, kiedy za uzgodnieniem dwustronnym lub wielostronnym przyjmuje się pewne preferencje dla niektórych uczestników wolnego rynku. Takie odejście od zasad wolnego rynku musi mieć jednak głębokie uzasadnienie.
 
Należałoby określić na poziomie międzynarodowym jaka sytuacja musi wystąpić na rynku, aby zagrażała interesom narodowym czy bezpieczeństwu, aby wprowadzać tak ostre rozwiązania ochronne w postaci jednostronnych decyzji, bez żadnych uzgodnień, konsultacji. Przyjęła się zasada zgodna z dobrymi praktykami handlowymi, aby podejmowane działania były zawsze proporcjonalne do zaistniałej sytuacji. Jeśli ta proporcja jest naruszona, to wtedy dochodzi do działań odwetowych drugiej strony, co jest właściwie początkiem wojny handlowej.
Podziel się wiadomością na: