Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie bilansu prezydencji estońskiej w Radzie UE

16-01-2018 - Działalność w PE
Dobiegła końca pierwsza w historii prezydencja estońska.
Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi chciałbym Państwu podziękować przede wszystkim za świetną współpracę nad przeglądem śródokresowym Wspólnej Polityki Rolnej - tzw. rozporządzeniem Omnibus. Między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam w krótkim czasie osiągnąć porozumienie, co umożliwiło wejście w życie tak ważnych dla rolników zmian z początkiem bieżącego roku.
 
Mimo, że rewizja miała mieć charakter głównie reorganizacyjny i upraszczający, to ostatecznie zmiany wprowadzone w WPR można bez wahania nazwać małą reformą, ponieważ modyfikowane są niektóre kluczowe instrumenty WPR. Szczególnie ważne są wprowadzone elementy upraszczające i dające większą elastyczność państwom członkowskim. Na zmianach zyskają młodzi rolnicy, których tak bardzo potrzebujemy na obszarach wiejskich. Będą oni mogli otrzymać nawet podwojenie dotychczasowej płatności i otrzymywać ją przez pięć lat bez względu na to, kiedy o taką płatność aplikowali. Podjęto kolejne kroki na rzecz wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności, m.in. przez rozszerzenie możliwości kolektywnego negocjowania cen przez organizacje producentów i wyłączenie rolników spod zasad unijnego prawa konkurencji. Zapewniliśmy również lepsze narzędzia zarządzania ryzkiem w przypadku trudności rynkowych, anomalii pogodowych czy epidemii chorób roślin lub zwierząt.
Podziel się wiadomością na: