Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji planarnej w sprawie stanu relacji UE-USA

12-09-2018 - Działalność w PE
UE i USA dzielę strategiczne interesy na wielu płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, wojskowej, kulturowej.
 
Chciałbym także przypomnieć ile aktualnie mamy wspólnych problemów, które trzeba rozwiązać, jak bezpieczeństwo, wolny handel, zmiany klimatu. Współpraca na linii UE - USA, jako dwóch największych sił gospodarczych na świecie jest kluczowa z punktu widzenia ładu globalnego. 
 
Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz NATO i bezpieczeństwa w Europie, a także, pogłębienie współpracy między UE a NATO, szczególnie w obszarze obrony tzw. wschodniej flanki sojuszu.
 
Mimo trudności i nieporozumień, które pojawiają się w ostatnim czasie w relacjach transatlantyckich  chciałbym zaapelować o wspieranie prowadzonego przez nas dialogu oraz zaangażowanie na rzecz wszystkich elementów naszego partnerstwa.
 
Uważam ponadto, że konieczne jest jak najszybsze zorganizowanie wspólnego szczytu, aby przezwyciężyć obecne wyzwania i kontynuować dalszą owocną współpracę.
Podziel się wiadomością na: