Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wizyta na targach rolnych SIA w Paryżu

28-02-2018 - Działalność w PE
27 lutego 2018 delegacja posłów Parlamentu Europejskiego z komisji AGRI (Rolnictwo i Rozwój Wsi) odwiedziła tegoroczną edycję międzynarodowych targów rolnych w Paryżu (SIA - Salon International de l’Agriculture). Na czele delegacji Parlamentu Europejskiego stał Przewodniczący Komisji AGRI, Poseł Czesław Siekierski. W ramach napiętego programu posłowie odwiedzili szereg stoisk, wysłuchali prezentacji przygotowanych przez wystawców i odbyli szereg dyskusji z przedstawicielami sektorów branży rolno-spożywczej.

Od około 50 lat, międzynarodowe targi rolnictwa w Paryżu są corocznym miejscem spotkań kluczowych graczy w świecie rolnictwa. Jest to wiodąca impreza rolnicza, nie tylko we Francji, ale również w ujęciu światowym. W targach uczestniczą hodowcy, lokalni rolnicy, regiony, organizacje zawodowe i stowarzyszenia związków zawodowych, różne ministerstwa, instytuty badawcze, aby zaprezentować siebie oraz różne aspekty sektora i rozmawiać o jego perspektywach.

Program rozpoczęto od dyskusji na temat Stosunków umownych (kontraktów) w łańcuchu dostaw żywności na przykładzie branży mleczarskiej i przetwórstwa mleka. Inna ważna dyskusja połączona ze spotkaniem z przedstawicielami Interfel (międzybranżowa organizacja wszystkich sektorów zawodowych związanych ze świeżymi owocami i warzywami we Francji) dotyczyła struktury i zadań organizacji międzybranżowych. Interfel zrzesza 14 organizacji zawodowych takich jak producenci czy przedstawiciele łańcucha handlu.

Interesujące było również spotkanie delegacji, którego tematem był proces certyfikacji środowiskowej. Wymiana poglądów na ten temat przeprowadzono z Niezależnymi Producentami Wina, którzy opowiadali się za promowaniem certyfikacji Wysokiej Wartości Środowiskowej produktów. Francuscy Niezależni Winiarze to winiarskie stowarzyszenie handlowe z siedzibą w Paryżu, które zajmuje się promowaniem i wspieraniem małych i niezależnych winiarzy we Francji, podobnie jak British Society of Independent Brewers (SIBA – Brytyjskie Stowarzyszenie Niezależnych Browarników). W 1976 roku została utworzona jako konfederacja nationalale des caves particulières (CNCP – właściciele piwnic), ale zmieniła swoją nazwę i swój statut w 2003 roku, aby spróbować zjednoczyć i wspierać niezależnych winiarzy i pomóc im w walce o zachowanie swojej niezależności wobec potężnych spółdzielni winiarskich.
            Delegacja przeprowadziła również wymianę poglądów z VIVEA na temat wyzwań związanych ze szkoleniem w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz wzmocnienia odporności gospodarstw. VIVEA to fundusz gwarancji ustanowiony przez 4 duże związki rolnicze. VIVEA wspiera rolników i ich rodziny w rozwoju ich umiejętności zawodowych i uczeniu się przez całe życie poprzez wzajemne dzielenie się kosztami szkoleń dla 590 500 przedsiębiorców z sektora rolniczego. VIVEA zapewnia specjalistyczną wiedzę w sektorze szkoleniowym, zapewniając strategiczne wytyczne. Wspiera również krajowe i europejskie finansowanie szkoleń.

Kulminacyjnym punktem programu delegacji była wymiana poglądów na temat przyszłości WPR z Ministrem Rolnictwa i Żywności Francji, Panem Stéphanem Travertem. Pan Stéphane Travert był członkiem Rady Regionalnej Dolnej Normandii, gdzie piastował portfolio obejmujące rybołówstwo, politykę morską i europejskie fundusze strukturalne od 2010 do 2015 r., a następnie został członkiem Rada Regionalnej Normandii. Od 2012 roku do 2017 r. był członkiem francuskiego parlamentu z okręgu 3 Manche, a od 21 czerwca 2017 r. pełni funkcję Ministra Rolnictwa i Żywności we Francji.
Podziel się wiadomością na: