Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

V FORUM SEKTORA WOŁOWINY

Dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji, był jednym z gości V Forum Sektora Wołowiny, które odbyło się w Serocku 
w dniach 3-4 grudnia br.
Na wstępie swojego wystąpienia, poseł odniósł się do właśnie zakończonego w Poznaniu 
IV Kongresu Polskiego Rolnictwa. Zwrócił uwagę, że z ust przedstawicieli rządu nie padło tam ani razu hasło Unii Europejskiej – rzecz wymowna w kontekście naszego członkostwa w tej grupie państw, zróżnicowanych form wsparcia otrzymanych przez Polskę z tego tytułu i poczynionych starań w zakresie dobrego wykorzystania tejże pomocy. W efekcie – zdaniem pana posła – powinniśmy odpowiednio to docenić.
Przewodniczący Komisji RiRW PE podkreślił, że polska strona odpowiedzialnie funkcjonuje 
w ramach Copa-Cogeca: mamy swoje krytyczne zdanie, ale umiejętnie je wyrażamy.
W odniesieniu do sytuacji na rynku, pan poseł wskazał na konieczność ujmowania rolnictwa, jego pozycji i znaczenia w szerszym kontekście całego łańcucha żywnościowego. Niewątpliwą jego wartością dodaną są wyniki w handlu zagranicznym, obrazujące pozycję konkurencyjną sektora rolno-spożywczego. Czesław Siekierski namawiał do dialogu pomiędzy producentami surowców 
a ich przetwórcami – elementem zwiększającym wartość dodaną dla całego sektora jest dobra ekonomicznie pozycja producenta rolniczego, mogącego sprostać narastającym wyzwaniom, zdolnego konkurować na arenie międzynarodowej poprzez dostarczanie surowca najwyższej jakości.
Pan poseł wspomniał, że pierwsze projekty związane z jakością wołowiny były realizowane przy współudziale Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Produkcja wołowiny jest dużym wyzwaniem: gros wołowiny produkowana jest w krajach dawnej UE-15, jest duża konkurencja ze strony państw Mercosur, również z USA, Australii. Ale Polska ma ogromny potencjał w tym zakresie, warto to wykorzystać. Rośnie wielkość stad w Polsce, co jest jedną z form wzrostu konkurencyjności. W kontekście zastrzeżeń Dyrekcji ds handlu w zakresie możliwości wsparcia wołowiny – z uwagi na nadwyżkę w handlu – musimy pilnować spraw sektora wołowiny.
Pojawiły się nowe wyzwania. Pomimo brexitu, W. Brytania powinna zostać dużym konsumentem unijnej wołowiny. Produkcja wołowiny musi sprostać zachodzącym zmianom klimatycznym. Budżet unijny na WPR prawdopodobnie będzie mniejszy, ale dyskusja trwa. Prawdopodobnie też nowa Komisja Europejska będzie chciała mieć wpływ na kształt finansów unijnych, stąd do czasu wyborów budżet nie zostanie zatwierdzony.
Na zakończenie wystąpienia pan poseł podkreślił, że jest dobrej myśli co do przyszłości rolnictwa i samego sektora wołowiny, które odpowiednio zarządzane, ograniczają negatywne skutki wobec klimatu. 
Podziel się wiadomością na: