Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkanie ze studentami i pracownikami naukowymi Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.

18-03-2017 - Spotkania
Wykład pt. Unia Europejska na przełomie 2016/2017. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa żywności i rozwoju rolnictwa.
Podziel się wiadomością na: