Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkanie z Ambasadorem Nowej Zelandii w Unii Europejskiej i NATO, Panem Davidem Taylorem

31-05-2017 - Działalność w PE
31 maja 2017, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski, spotkał się z ambasadorem Nowej Zelandii w Unii Europejskiej i NATO, Panem Davidem Taylorem. Rozmowa dotyczył wzajemnych relacji UE-Nowa Zelandia, wymiany handlowej, planowanego porozumienia o wolnym handlu oraz perspektyw w obszarze rolnictwa obydwu partnerów.

Ambasador wyraził przekonanie, że UE i Nowa Zelandia (NZ) mają wiele wspólnego, jeśli chodzi o problemy oraz bieżące działania, np. w obszarze zmian klimatycznych, modernizacji rolnictwa, dbania o wymianę pokoleń w rolnictwie, standardów czy bezpieczeństwa żywności. Postrzega on Porozumienie o wolnym handlu (FTA) między Nową Zelandią i UE jako szansę na dobre partnerstwo, podając za przykład sektor mleczarski, w którym następuje dwustronna wymiana produktów między partnerami.

W ciągu ostatnich lat eksport z UE do NZ zwiększył się. Ponadto, kraj ten jest w pierwszej piątce odbiorców polskiej wieprzowiny. Ambasador stwierdził, że Nowa Zelandia nie jest wielkim graczem jeśli chodzi o globalne bezpieczeństwo żywnościowe, niemniej jednak posiada silny sektor produkcji, który nadal jest rozwijany. Handel jest ważny dla Nowej Zelandii, a UE jest jej trzecim partnerem handlowym (po Chinach i Australii). NZ boryka się również z problemem dochodowości rolnictwa a nowozelandzcy eksperci prowadzą rozmowy i odbywają spotkania z przedstawicielami DG AGRI w ramach owocnej współpracy.

NZ prowadzi również rozmowy i współpracuje z WTO (Światowa Organizacja Handlu) w obszarze standardów żywności, realizowania dobrych praktyk itd. Jeśli chodzi o problem embarga rosyjskiego, NZ zawiesiła swoje rozmowy o porozumieniu z tym krajem i solidaryzuje się z UE w tym względzie.

Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, NZ wraz z innymi krajami oraz UE prowadzi w tym obszarze dialog i działania, z którymi związana jest również modernizacja sektora rolnictwa celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W NZ nie ma upraw GMO, zagadnienia te nie powinny zatem stanowić problemu w trakcie prowadzenia negocjacji handlowych z UE. Ambasador wyraził pełne zrozumienie dla kwestii oznaczeń geograficznych (GI), tak istotnych z punktu widzenia UE, oraz przekonywał, że zostaną one poważnie potraktowane w czasie negocjowania umowy o wolnym handlu.
Podziel się wiadomością na: