Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkanie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa PE, Czesława Siekierskiego, z łotewską Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Panią Kalnina-Lukasevica

26-03-2019 - Działalność w PE
W dniu 26 marca 2019, podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa PE, Czesława Siekierskiego, z łotewską Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Panią Kalnina-Lukasevica. Spotkanie odbyło się w bardzo ważnym i napiętym czasie, kiedy w komisji AGRI finalizowane są prace nad stanowiskiem komisji w sprawie nowej WPR.
                Rozmowa dotyczyła głównie wymiany poglądów na temat obecnego kalendarza oraz rozwiązań jakie są obecnie przyjmowane w zawieranych przez grupy polityczne kompromisach. Ostatecznie, na mocy decyzji reprezentacji grup politycznych w komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, przed końcem obecnej kadencji Parlamentu odbędzie się głosowanie na szczeblu tejże komisji, a uzgodniony tekst nie zostanie przekazany na forum sesji plenarnej w ramach procedury pierwszego czytania, czyli zatwierdzenia na szczeblu całego Parlamentu Europejskiego.
                Kwestią najbardziej istotną z punktu widzenia Łotwy, jest kwestia wyrównania płatności bezpośrednich, gdyż koszty działalności rolniczej zwiększają się szybciej niż zyski z pracy rolnika. Kwestia ta dotyczy w sposób szczególny krajów Europy centralnej i wschodniej.
Podziel się wiadomością na: