Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Seminarium: Rozwiązania na rzecz poprawy funkcjonowania wspólnego rynku UE

20-02-2018 - Działalność w PE
20 lutego 2018 odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli kolejne seminarium zorganizowane przez Polską Federację Producentów Żywności (PFPŻ), którego gospodarzami byli Posłowie do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Albert Dess (Niemcy), Andrzej Grzyb oraz Miroslav Mikolasik (Słowacja).
Celem seminarium była prezentacja raportu przygotowanego przez firmę Dentons dotyczącego barier dla handlu żywnością w ramach jednolitego rynku europejskiego („Jednolity Rynek Żywności. Propozycje Dotyczące Przeciwdziałania oraz Ograniczania Barier Pozataryfowych”). Raport ten stanowi nawiązanie i kontynuację działań rozpoczętych publikacją w roku 2015 raportu Pricewaterhouse Coopers w sprawie barier pozataryfowych w handlu żywnością.

Poseł Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, przypomniał, że europejscy producenci żywności od lat alarmują Komisję Europejską o rosnącym protekcjonizmie na jednolitym rynku. Mimo to, wydaje się jednak, że nadal nie wiele robi się, aby temu przeciwdziałać.
Zaznaczył również, że jednym z najważniejszych wniosków płynących ze sprawozdania firmy Dentos jest to, że na barierach pozataryfowych tracą nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenci, którzy płacą za istnienie tych barier w postaci droższych produktów. Nie ulega wątpliwości, że protekcjonizm uderza w podstawy jednolitego rynku i należy mu się jednoznacznie przeciwstawić.

W spotkaniu wzięli udział również inni posłowie do Parlamentu Europejskiego, jak Herbert Dorfmann, sprawozdawca AGRI w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Przyszłość Rolnictwa i Produkcji Żywności”, Dyrektor Generalny PFPŻ Pan Andrzej Gantner, Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz, reprezentanci EuroCommerce, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i inni.
 
Podziel się wiadomością na: