Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie wyłączenia uprawy buraka cukrowego z zakazu stosowania neonikotynoidów

25-04-2018 - Działalność w PE
W świetle wyników badań ogłoszonych w ostatnim czasie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Komisja Europejska wnioskuje o rozszerzenie zakazu stosowania 3 głównych neonikotynoidów na wszystkie zastosowania z wyjątkiem trwałych upraw szklarniowych.
 
Biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez EFSA, które wskazują na pewien związek między stosowaniem neonikotynoidów a pogarszającym się zdrowiem pszczół miodnych w UE, ograniczenie stosowania tych substancji wydaje się mieć uzasadnienie ale pod warunkiem zapewnienia producentom skutecznych i bezpiecznych substancji alternatywnych.
 
Niemniej jednak wydaje się, że nią ma uzasadnienia dla zakazu stosowania neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego, który nie wytwarza kwiatostanu i przez to nie jest rośliną atrakcyjną dla zapylaczy. Ponadto ze względu na sposób siewu burak cukrowy jest bardzo podatny na działanie chorób i szkodników w początkowych fazach rozwoju. Zdaniem plantatorów buraka cukrowego ewentualny zakaz stosowania neoniktotynoidów w zaprawach nasiennych spowoduje m.in. konieczność dolistnej ochrony upraw przed szkodnikami, z czym wiąże się znaczący wzrost stosowania pestycydów, pogorszenie jakości i zmniejszenie plonów oraz zwiększenie kosztów uprawy.
 
W związku  tym chciałbym zwrócić się do Komisji z następujących zapytaniem:
 
- Czy Komisja planuje wyłączenie uprawa buraka cukrowego z wnioskowanego zakazu stosowania neonikotyniodów?
Podziel się wiadomością na: