Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Prezentacja raportu "Polska Wieś 2018" w Parlamencie Europejskim

28-11-2018 - Działalność w PE
28 listopada 2018 w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce prezentacja wniosków raportu „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi”. Jubileuszowa, dziesiątą edycja raportu wydawanego od 2000 roku w ramach serii raportów o stanie wsi zbiega się z jubileuszem 30-lecia Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). W bieżącym roku obchodzimy również stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Podczas seminarium zorganizowanego wspólnie z FDPA przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego głos zabrali następujący prelegenci: prof. dr hab. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dr Jose Enrique Garcilazo z OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz dr Andrzej Hałasiewicz, Wiceprzewodniczący Rady FDPA (Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa).
Redaktorami naukowi tegorocznej edycji raportu są prof. dr hab. Jerzy Wilkin i dr Iwona Nurzyńska, oraz zespół autorów poszczególnych rozdziałów prezentujących zmiany w sferze ekonomiczno-rolniczej, demograficznej, społecznej, środowiskowej (ekologicznej) i aktywności politycznej mieszkańców wsi. Autorzy wiele uwagi poświęcili wyjaśnieniu i zaprezentowaniu przebiegu i efektów integracji europejskiej w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich.
W swoim wystąpieniu, Profesor Wilkin zwrócił uwagę na zmiany, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przypomniał, że w roku 2000 tematem szczególnym był problem ubóstwa na wsi, który był bardzo dotkliwy w latach 1990, a obecnie omawiany jest szerzej chociażby problem kapitału społecznego na wsi. Przypomniał również, że populacja mieszkańców wsi obecnie się powiększa, a miast maleje. Ludzie przenoszą się na wieś i jest to pewnego rodzaju dowód na to, że warunki życia na wsi się poprawiają a ludzie tam mieszkający czerpią większą satysfakcję z życia.
Ponadto przypomniał, że obserwujemy wyraźny wzrost prestiżu rolników w społeczeństwie. Osobny rozdział raportu poświęcono natomiast wpływowi członkostwa w UE, które w znaczącym stopniu wspiera wieś i rolnictwo, gdyż transfery do Polski są znaczne i wyniosły w latach 2004-2017 ponad 147 mld euro, z czego jedna trzecia to środki z WPR. Polityka rolna jest też dofinansowywana z budżetów krajowych, a 60% transferów to płatności bezpośrednie. Polska uruchomiła płatności bezpośrednie dla gospodarstw już w 2004.
            Reprezentant OECD zwrócił uwagę na występujący w Polsce rozdźwięk między obszarami miejskimi i wiejskimi, ale zarazem przyznał, że Polska radzi sobie z tym bardzo dobrze a PKB uległo podwojeniu na przestrzeni ostatnich 20 lat. Ważne jest tworzenie nowych możliwości na obszarach wiejskich oraz wprowadzanie innowacji. Z jednej strony dostępne są zachęty dla małych gospodarstw, żeby się rozwijały, ale występują również czynniki hamujące ich rozwój – kwestie te wymagają dalszej pracy i reform. Zaleca się również wzmocnienie doradztwa w rolnictwie, aby sprawozdawczość finansowa była udoskonalona. Trzeba również promować kulturę innowacyjności i współpracy i lepiej dopasować szkolenia do sytuacji rynkowej.
Przewodniczący posiedzeniu Europoseł Czesław Siekierski podsumował, podkreślając, że zmiany na obszarach wiejskich istotnie zachodzą, nadal jest jednak wiele nieużytków, problem niedoboru młodych rolników, różnice w dochodach. Należy również poświęcić więcej uwagi kwestiom wdrażania poprzez przygotowanie planów strategicznych dla I i II filaru WPR i związany z tym wzrost pomocniczości państw członkowskich.
W spotkaniu wzięli również udział goście z Komisji Europejskiej, z przedstawicielstw państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, różnych organizacji rolniczych oraz inni zainteresowani tematyką uczestnicy.
Podziel się wiadomością na: