Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Posiedzenie z udziałem parlamentów narodowych pt. „W kierunku WPR po roku 2020: przyszłość produkcji żywności i rolnictwa”

24-04-2018 - Działalność w PE
24 kwietnia 2018, w ramach posiedzenia komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego miało miejsce spotkanie z udziałem parlamentów narodowych pt. „W kierunku WPR po roku 2020: przyszłość produkcji żywności i rolnictwa”. Trwające cztery godziny posiedzenie podzielone było na dwa panele, a całość obrad prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Eurodeputowany Czesław Siekierski.
Po powitaniu zgromadzonych parlamentarzystów z krajów członkowskich UE, Przewodniczący Siekierski oddał głos Panu Philowi Hoganowi, Europejskiemu Komisarzowi ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który zgodził się przyjąć zaproszenie do otwarcia posiedzenia i wygłoszenia prezentacji wprowadzającej. Następnie głos zabrał Pan Rumen Porodzanov, Minister Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa Bułgarii, aby przedstawić priorytety bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Poseł Dorfmann rozpoczął od stwierdzenia, że wszystko zaczyna się od pieniędzy – bez odpowiedniego budżetu nie da się zrealizować polityki rolnej. Mamy dwie otwarte kwestie w budżecie – Brexit i nowe zadania i walczymy, żeby utrzymać budżet na obecnym poziomie, żeby rolnicy nie musieli płacić za Brexit, który może doprowadzić do ogromnych zakłóceń w handlu i zmian na rynku. Obecnie oczekujemy na wnioski ze strony Komisji Europejskiej (nowy model wdrażania, przepisy horyzontalne, wspólna organizacja rynku). Polityka stała się z czasem bardzo biurokratyczna i proponowany model ma potencjał uproszczenia. Przypomniał ponadto, że WPR powinna pozostać „wspólną” bo ma sens tylko wtedy, kiedy działa na wspólnym rynku. 
Zaznaczył też, że nadal niejasne jest to, jak prerogatywy regionalne będą powiązane z krajowymi. Istnieją bowiem wyłączne prerogatywy regionalne, a zapowiada się obecnie prywat strategii krajowych. Celem WPR jest wzmocnienie europejskiego modelu rolnictwa (rodzinne gospodarstwa rolne, które są zrównoważone) – trzeba zatem zastanowić się nad pierwszym filarem i całym systemem płatności.
Pierwsza sesja nosiła tytuł: „Przyszła polityka rolna: Zmodernizowana i oparta na wynikach polityka na rzecz zrównoważonego wzrostu, ochrony środowiska, wysokiej jakości żywności, zdrowia i zatrudnienia w UE”. W ramach panelu podejmującego się debaty w tym obszarze, głos zabrał Pan Herbert Dorfmann, sprawozdawca PE w sprawie komunikatu "Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności" oraz Pan Josef Plank, Sekretarz Generalny austriackiego Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki z przyszłej austriackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Moderatorem był Pan François-Xavier Simon (dziennikarz AGRA EUROPE).
Druga sesja dotyczyłą problematyki „Wdrażania przyszłej polityki rolnej: jak poprawić synergię w procesie wielopoziomowego zarządzania przy wzmocnionej zasadzie pomocniczości, uwzględniając przy tym rolę parlamentówGłos Zabrali: Jerzy Bogdan Plewa, Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska, Clara Eugenia Aguilera Garcia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Pat Deering, Przewodniczący Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej z irlandzkiego Oireachtasu. Moderatorem sesji był Pan Angelo Di Mambro (dziennikarz ANSA).
Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. podkreśla rolę i odpowiedzialność parlamentów narodowych ustanowioną w Traktatach, w szczególności w zakresie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Posiedzenie komisji międzyparlamentarnej z przedstawicielami parlamentów państw członkowskich odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich odbyło się zatem w duchu współpracy między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim.
Spotkanie to odbyło się w bardzo krytycznym momencie dla przyszłości WPR, kilka miesięcy po przyjęciu komunikatu Komisji w sprawie przyszłości żywności i rolnictwa (29.11.2017) i kilka tygodni przed przyjęciem wniosku Komisji w sprawie nowych Wieloletnich Ram Finansowych, który ma się pojawić 2 maja. Same wnioski legislacyjne w sprawie reformy WPR ("po 2020 r.") przewiduje się na koniec maja 2018.
Podziel się wiadomością na: