Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

PODWÓJNA JAKOŚĆ, PODWÓJNE STANDARDY ŻYWNOŚCI

19-10-2017 - Działalność w PE
Podstawa Unii to jednolity rynek, który przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom. Stąd tak ważne jest zaufanie do jednolitego europejskiego rynku. Podstawą jego funkcjonowania są jednolite standardy, odpowiednia jakość towaru. Odchodzenie od nich jest naruszeniem norm unijnych, a czyniący to powinni ponieść konsekwencje.
Toczy się na ten temat dyskusja w mediach, było to również omawiane na tzw. szczycie konsumenckim przez Grupę Wyszehradzką. Problem podwójnych standardów był podnoszony dotychczas głównie w odniesieniu do żywności, ale dotyczy on także chemii gospodarczej, a zapewne pojawią się też nowe produkty.
Problem jest analizowany w UE. Jednoznacznie potępił takie praktyki przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker. Prawdą jest, że pilnowanie standardów jest obowiązkiem Unii Europejskiej, ale towary wytwarzają firmy, małe, średnie, duże czy wielkie koncerny i te z nich, które naruszają te struktury, powinny być pokazane i ukarane. Funkcjonują w tym obszarze krajowe i unijne systemy kontroli oraz nadzoru sanitarnego, które mają doświadczenie i struktury do dokonania oceny tego problemu.
Niemniej jednak przesadą jest łączenie zaufania do jakości produktu z zaufaniem do Unii Europejskiej czy twierdzenie, że podwójna jakość żywności i innych towarów jest wstępem do Europy dwóch prędkości, biorąc pod uwagę potępienie tego zjawiska przez Junckera oraz działania Komisji i Parlamentu. W przypadku produktów przetworzonych łatwiej jest osiągnąć tę samą jakość, skład itp., ale w przypadku produktów wytwarzanych w rolnictwie mogą ona mieć trochę się różnić, choć wszystkie będą spełniać wymogi w zakresie standardu bezpieczeństwa i jakości. Wynika to chociażby z technologii uprawy, odmian zastosowanych środków, warunków glebowych i przyrodniczych, a w przypadku produkcji zwierzęcej choćby z różnorodności pasz. 
Konsumenci potrzebują rzetelnego przekazu informacji, a nie bezsensownych politycznych interpretacji. Problem podwójnej jakości został podniesiony między innymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 11 czerwca 2013 r. Komisja Europejska w liście 3 komisarzy (Bieńkowska, Jourová i Andriukaitis) 28 lipca 2017 r. przedstawiła plan działania w zakresie problemu podwójnej jakości.
            Również jako posłowie Komisji Rolnictwa europarlamentu wystosowaliśmy w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej o zajęcie się problemem, przedstawienie oceny sytuacji i propozycji działań.
 
Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podziel się wiadomością na: