Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Odpowiedź Komisji Europejskiej na list z dn. 25 września w sprawie wsparcia nadzwyczajnego w związku z suszą i embargiem rosyjskim

07-11-2018 - Działalność w PE
[TŁUMCZENIE NIEOFICJALNE}
Szanowny Panie Przewodniczący,
 
                Dziękuję za Pański list z 25 września 2018 w sprawie strat, jakie poniósł Europejski sektor rolny z powodu poważnej suszy w 2018 oraz utrzymującego się rosyjskiego embarga.
               
                Jeśli chodzi o niekorzystne warunki pogodowe tego lata, zapewniam Pana, że jestem świadomy trudności, wobec których stoją europejscy rolnicy, w szczególności w odniesieniu do ich sytuacji dochodowej. Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w Pańskim liście, Komisja podjęła we właściwym czasie kilka skutecznych środków/działań, aby ułatwić sytuację rolników w zakresie płynności finansowej oraz zezwoliła na zwiększone wsparcie finansowe ze strony Państw Członkowskich.
 
                Komisja będzie nadal bacznie monitorować sytuację na rynkach rolnych i jest gotowa służyć radą Państwom Członkowskim w zakresie wykorzystania wszelkich możliwości jakie dają ramy prawne UE.
 
                Obecne trudności w radzeniu sobie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi ukazują wrażliwość sektora rolnego i dają dodatkowy sygnał, że reforma obecnej Wspólnej Polityki Rolnej jest konieczna.
 
                Jeśli chodzi o trudną sytuację rolników spowodowaną suszą oraz utrzymywaniem się skutków rosyjskiego embarga w sektorze owoców i warzyw, chciałbym zwrócić uwagę na to, że tymczasowe nadzwyczajne środki wprowadzone latem 2014 wygasły 30 czerwca 2018. Istnieją bardzo mocne argumenty przemawiające przeciwko jakiemukolwiek nowemu programowi pomocowemu dla owoców i warzyw, szczególnie z uwagi na to, że pozornie stały charakter wsparcia nadzwyczajnego z pewnością podkopałby rozwój głównego programu dla owoców i warzyw opartego na Organizacjach Producentów. Program ten obejmuje wsparcie UE na rzecz skutecznego radzenia sobie z kryzysami na rynku, w tym poprzez wycofania z obrotu. Poza tym, byłoby politycznie trudnym zapewnić unijny pakiet nadzwyczajny na rzecz radzenia sobie ze stratami produkcyjnymi związanymi z suszą, wspierając jednocześnie wycofania z rynku, aby poradzić sobie z nadprodukcją.
 
                Jeśli chodzi o przyszłą Wspólną Politykę Rolną, Komisja zaproponowała dalszą poprawę funkcjonowania instrumentów zarządzania ryzykiem, co powinno pomóc rolnikom z ryzykiem związanym z zarządzaniem produkcją i dochodami. Działania związane z łagodzeniem zmian klimatycznych oraz dostosowaniem się do nich, będą wzmocnione w przyszłej WPR, oraz powinny pomóc w zwiększeniu odporności gospodarstw.
 
                Wreszcie, proszę pozwolić, że przypomnę, iż proponowana WPR na okres po 2020 obejmuje rozbudowany poziom wsparcia dochodów dla rolników i obejmuje prostsze reguły, bardziej ukierunkowane i lepiej określone cele aby skuteczniej uzyskiwać rezultaty, odzwierciedlające potrzeby Państw Członkowskich, oraz przynoszące konkretne korzyści szczególnie dla kwestii środowiskowych i klimatycznych.
 
                Z poważaniem,
 
                Phil Hogan
                Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju wsi
Podziel się wiadomością na: