Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Odpowiedź komisarza Hogana na zapytanie w sprawie sytuacji na rynku mleka

25-04-2018 - Działalność w PE
PL
P-001615/2018
Odpowiedź udzielona przez komisarza Phila Hogana
w imieniu Komisji
(20.4.2018)
 
 
Komisja zarządza publicznymi zapasami interwencyjnymi zgodnie z ramami prawnymi ustanowionymi przez Parlament Europejski i Radę. W tym przypadku będzie ona nadal, wraz z państwami członkowskimi, ostrożne korzystać z przetargów na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń na rynku, zapewnić równy dostęp do towarów i równe traktowanie nabywców, a także zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 
Na podstawie wniosku Komisji, Rada ustaliła na poziomie zerowym limit na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w ramach interwencji publicznej w 2018 r. Doprowadziło to do otwarcia procedury przetargowej od dnia 1 marca 2018 r., daty rozpoczęcia okresu interwencji publicznej, w ramach której Komisja, po dyskusji i głosowaniu na forum Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych podejmuje decyzję w sprawie wielkości i cen zakupu w odniesieniu do każdego przetargu.
Podziel się wiadomością na: