Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE w Wiedniu

25-09-2018 - Działalność w PE
25 września 2018 odbyła się Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa z państw członkowskich Unii Europejskiej. Szefem delegacji Parlamentu Europejskiego był Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wygłosił wystąpienie w ramach sesji otwarcia debaty Ministrów.
 
Miejscem spotkania był Schloss Hof, pałac położony w Austrii niedaleko granicy ze Słowacją. Spotkanie miało miejsce w Austrii z uwagi na pełnioną obecną Prezydencję tego kraju w Radzie UE. Obradom przewodniczyła obecna austriacka Minister ds. zrównoważonego rozwoju i turystyki (odpowiedzialna również za rolnictwo), Pani Elizabeth Köstinger, była Poseł do Parlamentu Europejskiego i członkini Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI).
 
Tematem obrad były zagadnienia związane z kształtowaniem żywotnych i stabilnych obszarów wiejskich i produkcją wysokiej jakości żywności w UE. Uczestników poproszono o skupienie się nad pewnymi obszarami problemowymi: Czy WPR skutecznie przyczyniła się do utrzymania i rozwoju żywotnych obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy i dostarczanie dóbr publicznych, takich jak ochrona krajobrazu, dziedzictwo kulturowe, ochrona zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej? Odnoszono się również do kwestii instrumentów WPR, które powinny być traktowane priorytetowo w celu utrzymania produkcji rolnej w całej Unii, w tym na obszarach o ograniczeniach naturalnych, oraz w celu wzmocnienia wielofunkcyjności europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Wielokrotnie w wypowiedziach Ministrów wspominano o konieczności wprowadzania instrumenty dla gospodarstw rodzinnych.
 
            W swoim wystąpieniu, Przewodniczący AGRI, Poseł Czesław Siekierski zaznaczył, że priorytety prezydencji austriackiej świetnie wpisują się w prace parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady. Obejmują bowiem nie tylko ważne aktualne zagadnienia ale są pewnym podsumowaniem dotychczasowych wspólnych prac, gdzie wiele miejsca poświęcono problemom zdrowia roślin i zwierząt, strategii na rzecz białek roślinnych, biogospodarki, leśnictwa, czy też zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.
 
            Przypomniał również, że należy postawić na wielofunkcyjny rozwój wsi, co ma ogromny wpływ dla jej mieszkańców, w tym dla gospodarstw rolnych, w którym to obszarze Austria ma spore doświadczenie. Podkreślił również, że produkcja wysokiej jakości żywności to nie tylko wypełnianie misji czy zobowiązania wobec konsumentów, ale to także poprawa konkurencyjności na rynku światowym, co w założeniu ma się przyczynić do wzrostu dochodów rolniczych. W tym kontekście bardzo ważnym jest, aby budżet WPR był wystarczający dla udanej realizacji tych, oraz innych celów. Obecnie proponowany poziom finansowania WPR nie uwzględnia w pełni bardzo złożonej sytuacji rolnictwa europejskiego i trudnej sytuacji dochodowej naszych rolników.
Podziel się wiadomością na: