Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Misja Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego do Chorwacji

19-09-2017 - Działalność w PE
W dniach 19-21 września 2017 odbyła się oficjalna misja przedstawicieli komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) do Chorwacji. Na czele delegacji stanął Czesław Siekierski, Przewodniczący AGRI, a w jej skład weszli Franc Bogović (EPL, Słowenia), Albert Dess (EPL, Niemcy), Nicola Caputo (S&D, Włochy), Marc Tarabella (S&D, Belgia), Beata Gosiewska (EKR, Polska), Ulrike Müller (ALDE, Niemcy), Lidia Senra Rodríguez (GUE, Hiszpania). Członkami towarzyszącymi a zarazem organizatorami programu delegacji, byli Marijana Petir (EPL, Chorwacja) i Ivan Jakovčić (ALDE, Chorwacja). ​

W trakcie swojego pobytu w Chorwacji, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego spotkali się, między innymi z przedstawicielami organizacji producentów mleka, burmistrzem miasta Zagrzeb, reprezentantami chorwackiej izby gospodarczej, Ministerstwa Rolnictwa, chorwackimi producentami wieprzowiny, producentami ekologicznymi, producentami owoców i warzyw czy też przetwórcami. Odwiedzono liczne gospodarstwa oraz regiony produkujące tradycyjne i chronione produkty, takie jak kiełbasa Sisak, czy wino Škrlet.

Członkowie delegacji mieli również możliwość dyskusji z przedstawicielami chorwackiego sektora drzewnego. Rozmowa dotyczyła głównie sugestii i zaleceń dla biogospodarki w południowo-wschodniej Europie, roli zielonych podatków we wzmacnianiu możliwości przeciwpożarowych, zwiększonego wykorzystania biomasy w kontekście rozwoju obszarów wiejskich, mobilizacji zasobów ludzkich w leśnictwie i przetwórstwie drewna, czy też potrzeby trwałych inwestycji w projekty badawczo-naukowe oraz badania i rozwój w Europie. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele świata nauki oraz instytutów badawczych.

Delegacja odbyła również spotkanie z Valterem Flego, prezesem Regionu Istrii i Lorisem Peršurićem, burmistrzem Poreč. W ramach spotkania dokonano prezentacji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej na jego terenie działalności rolnej. W pobliskiej miejscowości Tar, posłowie AGRI spotkali się również z przedstawicielami organizacji Agrolaguna oraz producentami wina i oliwy z oliwek. Oficjalny program misji Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego do Chorwacji zakończył się w dniu 21 września wczesnym popołudniem. Celem misji było pogłębienie zrozumienia sytuacji rolników w

Chorwacji oraz okolicznych regionach, specyfiki produkcji rolniczej oraz problemów z jakimi boryka się chorwacki sektor rolno-spożywczy oraz leśno-drzewny. Chorwacja przystąpiła do UE w roku 2013, jest zatem najmłodszym członkiem Wspólnoty, a bliższe przyjrzenie się rezultatom pierwszych lat realizacji WPR i innych programów UE na terenie tego kraju dostarczyło członkom delegacji cennych informacji.
Podziel się wiadomością na: