Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

List europosła Czesława Siekierskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do komisarza ds. budżetu Gunthera Oettingera w sprawie przyszłego finansowania WPR

18-08-2017 - Działalność w PE
Szanowny Panie Komisarzu,

28 czerwca Komisja Europejska opublikowała „Dokument refleksyjny w sprawie przyszłości finansów UE", który jest kolejnym rozwinięciem Białej Księgi w sprawie przyszłości UE, ogłoszonej przez Przewodniczącego Junekera 1 marca b.r. We wspomnianym dokumencie Komisja postuluje znaczącą zmianę w podziale przyszłego budżetu. Zmiana ta miałaby polegać na możliwym przesunięciu środków z tradycyjnych polityk wspólnotowych, takich jak Wspólna Polityka Rolna (WPR) czy polityka spójności na rzecz tzw. nowych wyzwań, takich jak m.in. bezpieczeństwo i obrona, zarządzanie migracjami, badania i innowacje, miejsca pracy dla młodych itd. 

Cały list - wersja polska
Cały list - wersja angielska
Podziel się wiadomością na: