Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

List do komisarza Andrukaitisa w sprawie postulowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie kontroli urzędowych żywności

27-11-2017 -
List do komisarza Andrukaitisa w sprawie postulowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie kontroli urzędowych żywności – 27/11/2017
 
Pan Vytenis Andriukaitis
Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
 
 
Szanowny Panie Komisarzu,

Zwracam się do Pana w związku z sygnałami, jakie otrzymuję ze strony środowiska lekarsko-weterynaryjnego zaniepokojonego projektami rozporządzeń delegowanych oraz wykonawczych do art. 18 ust. 7 i 8 Rozporządzenia (WE) 2017/625/WE, które zostały w ostatnim czasie wypracowane przez Komisję Europejską oraz stosowną grupę doradczą.
Zastrzeżenia lekarzy weterynarii budzą zmiany odnoszące się do metodyki badania przed- i poubojowego zwierząt rzeźnych oraz przypisanie funkcji nadzorczych w ramach kontroli urzędowych pracownikom rzeźni. Ich zdaniem istnieje ryzyko, że wyprodukowane w ten sposób produkty pochodzenia zwierzęcego nie będą spełniać stosownych wymogów obowiązujących w Unii ale i w krajach trzecich. Lekarze weterynarii obawiają się, że ich rola w nowym systemie nadzoru zostanie znacząco ograniczona, obecność w rzeźni nie będzie wymagana, a badania zostaną scedowane na nieposiadających wiedzy lekarskiej pracowników rzeźni. Takie rozwiązanie, zdaniem środowiska lekarsko-weterynaryjnego będzie stanowić konflikt interesów i zagrozi bezpieczeństwu żywności na rynku unijnym oraz naszemu eksportowi do krajów trzecich, które mogą podważać jakość naszych kontroli.
Szanowny Panie Komisarzu!
Rozumiejąc i doceniając działania Komisji na rzecz zmniejszenia kosztów urzędowej kontroli żywności, zwracam się do Pana o wzięcie pod uwagę również ww. zastrzeżeń środowiska lekarsko-weterynaryjnego, tak aby wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz ich renoma międzynarodowa nie zostały narażone na szwank.
 
                        Z wyrazami szacunku,
                        Czesław Siekierski
                        Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
CC: Pan Phil Hogan, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
LIST W WERSJI ANGIELSKIEJ
 
Podziel się wiadomością na: