Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Kuchnia świętokrzyska czaruje – Rolniczy Handel Detaliczny czyli z pola do garnka

W dniu 16 października br., Poseł Czesław Siekierski wziął udział w konferencji, której tematem wiodącym był Rolniczy Handel Detaliczny. Towarzyszył jej finał konkursu „Kuchnia świętokrzyska czaruje – Rolniczy Handel Detaliczny czyli z pola do garnka”. Wydarzenie zostało zorganizowane w Kielcach przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przedstawił zgromadzonym założenia do budżetu UE, w tym w ramach WPR na nowy okres programowania 2021-2027 i towarzyszące im uwarunkowania globalne. Zwrócił uwagę na mnogość niewiadomych czynników, które mogą mieć kluczowy wpływ na kształt finansowania na kolejne lata. Wśród nich wymienił niepewną sytuację polityczną i finansową w krajach Unii Europejskiej, w tym np. we Francji czy Włoszech, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla całej Wspólnoty.

Wskazał, że trudno będzie ustalić budżet UE do końca marca 2019 roku, a więc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W efekcie, możemy być świadkami festiwalu obietnic, nierzadko nierealnymi do zrealizowania. A nowa Komisja i Parlament będą chciały mieć niewątpliwie wpływ na kształt finansów.

W założeniach, płatności obszarowe mają być zbliżone do obecnych, choć w ujęciu realnym faktycznie mniejsze. Będzie jednak możliwość przesuwania środków między filarami WPR, co może w części zniwelować różnice. Może być realizowana płatność powiązana z produkcją zwierzęcą. Rzecz niezwykle ważna w kontekście spadku zainteresowania tym kierunkiem produkcji, który jest bardziej uciążliwy w porównaniu do produkcji roślinnej. Akcent ma być położony na wsparcie małych gospodarstw i młodych rolników.

Polska notuje dodatnie saldo w handlu produktami rolno-spożywczymi. Niemniej konieczne jest zwiększenie aktywności państwa w promocji polskiej oferty na wzór Niemiec czy Holandii, które osiągają ogromne sukcesy na tym polu.

W kontekście wyzwań, kluczową rolę powinno stanowić wsparcie rolniczych organizacji producentów rolnych i rolniczego handlu detalicznego.

Poseł nadmienił, że środki przyznane z obecnego budżetu, pozyskane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, faktycznie można wykorzystać do roku 2023.

Uzupełnieniem wystąpienia pana Czesława Siekierskiego była prezentacja Radosława Lewandowskiego-Lepak z Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej. Na przykładzie lat 2000-2017 zwrócił on uwagę na – generalnie – większe tempo wzrostu detalicznych cen produktów żywnościowych niż cen skupu surowców rolniczych w Polsce. Udział cen skupu w cenach detalicznych zmieniał się w niewielkim zakresie, niejednokrotnie wykazując trend spadkowy. W efekcie, biorąc pod uwagę wahania cen i trudności ze zbytem produktów rolniczych, wydaje się zasadnym rozwijanie rolniczego handlu detalicznego i zyskiwanie na wartości dodanej produktów niemasowych, opartych o produkcję własną, z wyeksponowanymi walorami jakości i smaku. Kluczową kwestią jest zachowanie przy tym odpowiednich standardów bezpieczeństwa żywności.

Zagadnienie rolniczego handlu detalicznego było rozwijane w kolejnych prezentacjach uczestników spotkania. 
Podziel się wiadomością na: