Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Kongres Bezpieczeństwa Żywności

6 listopada br. w Warszawie odbyła się piąta edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności. Tradycyjnie już Kongres został zorganizowany przez biuro CEE International Food Standard przy pomocy i współpracy SGGW i CSCMP Poland. W słowie powitalnym skierowanym do uczestników, licznie zebranych w Centrum Konferencyjnym Polin, zwróciłem uwagę na duże osiągnięcia naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, które nastąpiły w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu Polski do UE. Obecnie europejskie rolnictwo i przemysł spożywczy stoją przed nowymi wyzwaniami, wśród których istotne znaczenie ma postępująca globalizacja. Jej skutkiem będzie stopniowe ujednolicanie światowych standardów, także w obszarze żywności. Znaczenie bezpieczeństwa żywności we wspólnej polityce rolnej będzie rosło również po 2020 r., ponieważ takie są oczekiwania europejskiego konsumenta.
Podziel się wiadomością na: